ikona objektyOBJEKTY

služby, kultura, zdravotnictví ...

ikona dopravaDOPRAVA

individuální a hromadná

ikona zelenZELEŇ

zahrady, parky,
stezky

ikona mapaMAPA

systém zobrazení objektů na mapě

CZ / EN

Stanice metra Nádraží Holešovice trasa C

Částečně přístupný
Kontakty


Praha 7
Přístupnost objektů
Obtížný povrch ANO Obtížný sklon ANO Bezbariérový vstup hlavním vchodem ANO Bezbariérový vstup bočním vchodem NE Schody ANO Točité schodiště NE Výtah běžný NE Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu ANO Ližiny nebo rampa NE Úzké dveře nebo průjezdy NE Přístupná toaleta ANO Částečně přístupná toaleta NE Nepřístupná toaleta ANO

Vstup:

Stanice Nádraží Holešovice se nachází mezi ulicemi Partyzánská, Plynární a Argentinská. Stanice má dva výstupy; severní, který je vyveden do povrchového vestibulu s přímou návazností na vlakové nádraží, a jižní, s druhým povrchovým vestibulem u autobusového nádraží a tramvajové zastávky Nádraží Holešovice.
Bezbariérový přístup do stanice zajišťuje svislá plošina (nosnost 400 kg; rozměry přepravní plochy šířka 98 cm, hloubka 126 cm), která propojuje úroveň nástupiště se severním vestibulem. Nástupiště a jižní vestibul propojují pouze schodiště a eskalátory.
Přístup do jižního vestibulu a k přilehlým zastávkám MHD je možný ze severního vestibulu dlouhou povrchovou trasou (cca 600 m) ulicemi Partyzánská, V Zátorách a Plynární. Povrch na trase je místy porušený a hrubý, zejména u východu z vestibulu, při křížení ulic partyzánská a V Zátorách je pak výrazný podélný sklon (až 11 %). Přechody na trase mají snížené obrubníky.
U jižního vestibulu se nachází prodejní místo DP s předprodejem jízdenek (pult výška 102 cm) a hygienické zázemí s upravenou toaletou.
Vstupní dveře a další průchody ve stanici metra jsou široké min. 80 cm.

Interiér:

Kolejiště s nástupišti po obou stranách přiléhají ke společnému středovému prostoru. Nástupiště nejsou vybavena rampami pro usnadnění nástupu do vlaku. Vlakové soupravy na trase C jsou ale nízkopodlažní. Ve vestibulech se nacházejí stanoviště dopravní obsluhy a automaty na výdej jízdenek (otvor na mince výška 170 cm, dotykový displej výška max. 135 cm).

Výtah:

Přístup na nástupiště metra zajišťuje schodišťová výtahová plošina (viz Vstup).

WC:

Hygienické zázemí se nachází vně jižního vestibulu u autobusových zastávek. Vstupní dveře na toalety jsou jednokřídlé (šířka min. 80 cm), otevírají se automaticky směrem do strany. Přístupná kabina (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 175 cm, hloubka 163 cm) je v oddělení WC ženy. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 112 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Součástí kabiny je sklopný přebalovací pult.
Upravená kabina v oddělení WC muži byla v době mapování (5/2021) mimo provoz.

Poznámky:

Mapováno 5/2021

Galerie:
Stanice metra Nádraží Holešovice trasa C   Stanice metra Nádraží Holešovice trasa C   Stanice metra Nádraží Holešovice trasa C   Stanice metra Nádraží Holešovice trasa C   Stanice metra Nádraží Holešovice trasa C   Stanice metra Nádraží Holešovice trasa C   Stanice metra Nádraží Holešovice trasa C   Stanice metra Nádraží Holešovice trasa C   Stanice metra Nádraží Holešovice trasa C
Mapa