ikona objektyOBJEKTY

služby, kultura, zdravotnictví ...

ikona dopravaDOPRAVA

individuální a hromadná

ikona zelenZELEŇ

zahrady, parky,
stezky

ikona mapaMAPA

systém zobrazení objektů na mapě

CZ / EN

Botanická zahrada Albertov

Kontakty


Praha 2

Popis:

Přístupové cesty

Hlavní vstup do areálu je z ulice Na Slupi vjezdovou branou (šířka 2x 180 cm), za ní stoupá směrem do zahrady a ke skleníkům asfaltová cesta (sklon max. 7 %). Vstup brankou vpravo nelze využít z důvodu navazujícího vyrovnávacího schodiště (+4 schody).

Další možnost vstupu je vedlejším (fakultním) vchodem z ulice Benátská.  Ke vstupu stoupá chodník v táhlém sklonu 5 % v délce 130 m. Vstupní branka (šířka 84 cm) se otevírá směrem dovnitř.

Skleníky

Zahrada se skládá z několika celků, které představují různé biotopy. V blízkosti hlavního vstupu se nachází velký skleník s tropickou a subtropickou vegetací. Do skleníku vedou vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 62 cm), otevírají se směrem ven. V prostorném zádveří je umístěna pokladna (stolek výška 76 cm a 64 cm). Jednokřídlé dveře (šířka 107 cm) vedou do expozice tropů. Chodníky ve skleníku mají kvalitní dlážděný povrch s občasným sklonem (max. 8 %). Interiérové jezírko je přemostěné obloukovou lávkou se sklonem až 25 %, kterou lze ale obejít. Do prostor s rozsáhlou sbírkou kaktusů vedou dvoukřídlé dveře (šířka 2x 90 cm). V této části vnitřní expozice je podlaha rovná bez sklonu.

Horní výstavní skleník má pro přístup veřejnosti samostatný vstup umístěný v blízkosti vedlejšího vchodu do zahrady v Benátské ulici. Ke vstupu do skleníku stoupá zatočená rampa (sklon 11 %, šířka 160 cm, délka 9 m) s oboustranným madlem. Před dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 73 cm) do skleníku chybí rovná podesta.

Zahrada

Povrch hlavních cest v celém areálu tvoří asfalt. Vedlejší pěšiny jsou štěrkové, nezpevněné. Zahrada je situována ve svahu, některé části vzdálenější od hlavního vstupu jsou proto řešeny terasovitě, s propojením schodišti. Venkovní expozice subtropických rostlin se středomořskou skalkou má kromě schodiště i přístup po asfaltové pěšině (sklon 13 %) v zadní části.

Hygienické zázemí

Přístupná samostatná toaleta je umístěna vpravo od hlavního vstupu do zahrady v samostatném objektu toalet za budovou ředitelství. Před vstupem je stoupající nájezd (sklon 6%, délka 35 cm), vstup je jednokřídlými dveřmi (šířka 84 cm), jsou těžké na manipulaci, otevírají se mechanicky směrem ven, otevření je na minci (vhazovací otvor výška 118 cm). Vstup vede přes společnou předsíň (šířka 177 cm, hloubka 130 cm). Kabina (dveře šířka 82 cm; šířka 176 cm, hloubka 179 cm) má přístup k míse z pohledu od vstupu zprava (šířka místa pro vozík 85 cm). Mísa WC je opatřená dvěma sklopnými madly. Kabina se uzamyká, klíč je k dispozici u pokladny skleníku.

Parkování

Nejbližší vyhrazené stání je umístěno v ulici Trojická na nároží s ulicí Vyšehradskou.

 

Galerie:
Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov   Botanická zahrada Albertov
Mapa