ikona objektyOBJEKTY

služby, kultura, zdravotnictví ...

ikona dopravaDOPRAVA

individuální a hromadná

ikona zelenZELEŇ

zahrady, parky,
stezky

ikona mapaMAPA

systém zobrazení objektů na mapě

CZ / EN

Vlaková stanice Praha – Vysočany

Přístupný
Kontakty

Podnádražní
Praha 9

Přístupnost objektů
Obtížný povrch ANO Obtížný sklon ANO Bezbariérový vstup hlavním vchodem ANO Bezbariérový vstup bočním vchodem NE Schody ANO Točité schodiště NE Výtah běžný ANO Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu NE Ližiny nebo rampa NE Úzké dveře nebo průjezdy NE Přístupná toaleta ANO Částečně přístupná toaleta NE Nepřístupná toaleta ANO

Vstup:

Železniční stanice se nachází v blízkosti stanice metra Vysočanská (s bezbariérovým přístupem přes východní vestibul a nám. OSN) a částečně přístupné tramvajové zastávky Nádraží Vysočany na Sokolovské ulici.

K vlakové stanici vede ulice Paříkova. Pouze po levé straně (ve směru k nádraží) je chodník opatřen sníženými obrubníky v místech pro přecházení. Chodník s betonovou dlažbou je v úsecích zvlněný, podélný skon je až 9 %, místy se kombinuje s výraznějším příčným sklonem (až 5 %).

Na pravém chodníku jsou na trese vysoké obrubníky (až 12 cm).

Na konci ulice Paříkova je nutné přejít z levého chodníku napravo. Chodník je v tomto místě opatřen pouze částečně sníženým obrubníkem, rozdíl mezi obrubníkem a vozovkou jsou 3-4 cm.

Prostranství s rovnou velkoformátovou dlažbou před nádražím je v první části ve sklonu (až 8 %, dálka cca 12 m), plocha u nádražní budovy je už v rovině. Bez převýšení pak na ni navazuje podchod pod nástupišti. 

Ve stanici jsou dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště s přístupem z podchodu.

Interiér:

Odbavovací prostor pro cestující s pokladnou (pult výška 85 cm), čekárnou a toaletami je zapuštěn pod kolejištěm, v úrovni ulice a podchodu. V hale jsou k dispozici automaty na prodej jízdenek (nejvyšší ovládací prvek 129 cm). Všechny průchody jsou široké min. 80 cm. Manipulační prostor je dostatečný.

V podchodu se nacházejí dva označovače jízdenek (výška 127 cm).

Přístup na všechna nástupiště z podchodu zajišťují pevná schodiště, eskalátory a tři výtahy (viz Výtah). Zastřešená nástupiště mají v nejužších místech šířku min. 210 cm. Jsou vybavená lavičkami.

Výtah:

Tři průchozí výtahy (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; kabina šířka 114 cm, hloubka 210 cm) spojují úroveň podchodu a tři nástupiště. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný. Kabiny jsou vybavené madlem (výška 92 cm) a sedátkem na boční stěně. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 98 cm, maximální výška ovladačů uvnitř kabin je 116 cm.

WC:

Součástí nádražní budovy je hygienické zázemí (vstup automatické dveře šířka 125 cm) se dvěma přístupnými kabinami. Kabiny jsou uzamčené, klíče jsou k dispozici u obsluhy u vchodu na hygienické zázemí.

Přístupná toaleta WC ženy (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 220 cm, hloubka 219 cm) je samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 157 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Přístupná toaleta WC muži (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 220 cm, hloubka 233 cm) je samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 158 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Součástí hygienického zázemí je přebalovací místnost.

Parkování:

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Poznámky:

Mapováno 6/2023.

V době mapování (6/2023) byl výtah na 1. nástupiště (k 1. a 2. koleji) dočasně mimo provoz.

Galerie:
Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany   Vlaková stanice Praha – Vysočany
Mapa